02 Nisan, 2024

Mehter Marşı (Gafil Ne Bilir)


Gâfil ne bilir neş’ve-i pür-şevk-i vegāyı
Meydân-ı celâdetteki envâr-ı sefâyı
Merdân-ı gazâ aşk ile tekbirler alınca
Titretti yine rû-yı zemin arş-ı semâyı

Allâh yoluna cenk edelim şân alalım şân
Kur’ân’da zafer va‘d ediyor Hazret-i Yezdân

Farz eyledi Hallâk-ı Cihân harb ü cihâdı
Hep cenk ile yükselmede ecdâdımın adı
Dünyâları feth eyleyen ecdâdımız el-hak
Âdil idi hıfz eyler idi Hakk-ı ibâdı

Allâh yolunda cenk edelim şân alalım şân
Kur’ân’da zafer va‘d ediyor Hazret-i YezdânHiç yorum yok:

Yorum Gönder

Osman Çeviksoy - Erkekler de Ağlar