7 Haziran 2024 Cuma

Ahmet Haşim - Bir Yaz Gecesi Hâtırası


İşveyle, fısıltıyla, gülüşle,

Olmuş şeb-i sevdâ yine bî-hâb

Oklar gibi saplanmada kalbe,

Düştükçe semâdan yere mehtâb…

 

Bûseyle kilitlenmiş ağızlar

Gözler neler eyler, neler işrâb;

Uçmakta bu âteşli havâda

Vuslat demi bir kuş gibi bî-tâb…


(Piyâle, 1926)

 

Vezin: Mef’ûlü / mefâilü / feûlün

Şeb-i sevdâ: Sevda gecesi, karanlık gece.

bî-hâb:Uykusuz.

mehtâb: Ay ışığı.

işrâb: Şerbet. Dolaylı olarak anlatma. İma etme.

vuslat: Kavuşma.

dem: An, zaman. Koku. Nefes.

bî-tâb: Yorgun.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ahmet Kutsi Tecer - Bir Toprak İşçisine

  Sen omuzunda yorgan, elinde torban, Sen mevsim işçisi, büyük gezginci, Doğduğundan beri sen, anan, baban, Orakçı, çapacı, ırgat, ekinci. ...

Çok Okunanlar: